ทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Research Network: IRN)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย…

ปิดความเห็น บน ทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Research Network: IRN)

การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิชาการล้านนาเพื่อการศึกษาและพัฒนา ยุค 4.0” ครั้งที่ 1

The 1st National Academic Conf…

ปิดความเห็น บน การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิชาการล้านนาเพื่อการศึกษาและพัฒนา ยุค 4.0” ครั้งที่ 1

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร ร่วมกับ สสส. และภาคี ผนึกกำลังสร้างเสริมระบบสุขภาพเชิงพุทธ

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561  เวล…

ปิดความเห็น บน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร ร่วมกับ สสส. และภาคี ผนึกกำลังสร้างเสริมระบบสุขภาพเชิงพุทธ
ปิดเมนู

Reset password

Recover your password
A password will be e-mailed to you.
Back to