ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ บรรยายพิเศษในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร. ผู้อำ…

ปิดความเห็น บน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ บรรยายพิเศษในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดการสัมมนาวิชาการ

ด้วย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเ…

ปิดความเห็น บน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดการสัมมนาวิชาการ

ผู้บริหารและบุคลากร สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เข้าพบ รองอธิการฝ่ายวางแผนและพัฒนา

วันนี้ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓…

ปิดความเห็น บน ผู้บริหารและบุคลากร สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เข้าพบ รองอธิการฝ่ายวางแผนและพัฒนา

สถาบันวิจัยร่วมเปิดตัวธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ

22 สิงหาคม 2561 พระสุธีรัตนบัณ…

ปิดความเห็น บน สถาบันวิจัยร่วมเปิดตัวธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ
ปิดเมนู

Reset password

Recover your password
A password will be e-mailed to you.
Back to