สถาบันวิจัยฯและคณาจารย์ มจร เข้าร่วมการประชุมชี้แจง ระบบแผนและแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ให้หน่วยงาน วิจัยและนวัตกรรมในระบบวิทยาศาสตร์

        พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ด…

ปิดความเห็น บน สถาบันวิจัยฯและคณาจารย์ มจร เข้าร่วมการประชุมชี้แจง ระบบแผนและแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ให้หน่วยงาน วิจัยและนวัตกรรมในระบบวิทยาศาสตร์

กรอบนโยบายการพัฒนาประเทศด้วยการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สะท้อนผ่าน 4 มิติ

กรอบนโยบายการพัฒนาประเทศด้วยกา…

ปิดความเห็น บน กรอบนโยบายการพัฒนาประเทศด้วยการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สะท้อนผ่าน 4 มิติ

ทุนวิจัยและนวัตกรรม 2563 จำนวน 21 กลุ่มเรื่อง งบประมาณทั้งหมด 710 ล้าน ได้ยาก แข่งทั้งประเทศ ส่งภาย…

ทุนวิจัยและนวัตกรรม 2563 จำนวน…

ปิดความเห็น บน ทุนวิจัยและนวัตกรรม 2563 จำนวน 21 กลุ่มเรื่อง งบประมาณทั้งหมด 710 ล้าน ได้ยาก แข่งทั้งประเทศ ส่งภาย…
ปิดเมนู

Reset password

Recover your password
A password will be e-mailed to you.
Back to