สกสว. ขอเชิญผู้สนใจดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุม ชี้แจงระบบ แผน และแนวทาง การจัดสรรงบประมาณให้ห…

สกสว. ขอเชิญผู้สนใจดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการประชุม
ชี้แจงระบบ แผน และแนวทาง
การจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน
ในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
จากงานประชุมที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 – 2 สิงหาคม ที่ผ่านมา
ดังลิงค์
https://drive.google.com/…/13njFCGsiwhGqXdzKU52ooj7NryDH3XMv

#สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#สกสว.
#ThailandScienceResearchandInnovation
#TSRI
#สร้างสรรค์ปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศ
Source