สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้นัดประชุมตรวจสอบรายงานการวิจัย ทั้งความก…

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยา…

ปิดความเห็น บน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้นัดประชุมตรวจสอบรายงานการวิจัย ทั้งความก…

“ทุนวิจัยปี 63 : เขียนอย่างไรให้ได้ทุน” โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

วช.พบนักวิจัยจุฬาฯ ในหัวข้อ “ท…

ปิดความเห็น บน “ทุนวิจัยปี 63 : เขียนอย่างไรให้ได้ทุน” โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนา

ปิดความเห็น บน ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนา
ปิดเมนู

Reset password

Recover your password
A password will be e-mailed to you.
Back to