สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์จัดประชุมสัมมนาและปฏิบัติการให้กับนักวิจัยเรื่องการจัดทำแผนงานวิจัย งปม.64 เพิ่มเติม

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์จัดประชุมสัมมนาและปฏิบัติการให้กับนักวิจัยเรื่องการจัดทำแผนวิจัย งปม.64 เพิ่มเติม โดยมีพระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ,ดร. เป็นประธานในบรรยาย ให้คำแนะนำ รายละเอียดของแผนงานวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการทางวิจัย ชั้น G สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 17.00 น.

สถิติแผนงานวิจัย งปม.64