ความไม่มั่นคงของอาจารย์มหาวิทยาลัยไทยในคอมฟอร์ตโซน

ความไม่มั่นคงของอาจารย์มหาวิทยาลัยไทยในคอมฟอร์ตโซน

เรื่องนี้ก็มีฝ่ายที่เห็นแตกต่างจาก ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ คำว่าคอมฟอร์ตโซนที่ว่าคืออยู่สบายไม่ปรับตัวให….


Source

การอบรม “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด” เหมาะกับนักวิจัยที่ต้องการขอทุนวิจัยจาก สวก. …

การอบรม “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด” เหมาะกับนักวิจัยที่ต้องการขอทุนวิจัยจาก สวก. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) …ผู้พิจารณาข้อเสนอมาเป็นวิทยากรเอง สมัครเลยครับ
http://www.arda.or.th/personnel.php
Source