รับชม ข้อคิดสำหรับมนุุษย์ 1,000 ปีข้างหน้า

[ad_1]

#รีรันวันศุกร์

มาฟังกันว่า เบอร์ทรันด์ รัสเซลล์ นักปรัชญา, นักคณิตศาสตร์, นักเขียน และนักเคลื่อนไหวทางสังคม ชาวอังกฤษ ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมในปี 1950 ฝากข้อคิดอะไรให้กับมนุษย์ในอีก 1,000 ปีข้างหน้า

ที่มา : รายการ Face to Face Interview (BBC, 1959)

[fb_vid id=”photo_id”:”794291134329795″”][fb_vid id=”794291134329795″]
[ad_2]

Source

รับชม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาฯ เยี่ยมชม มจร

[ad_1]

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม พร้อมคณะ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันจันทร์ ที่ 6 มกราคม 2563 ถ่ายทอดสดโดย : MCU TV-CHANNEL

[fb_vid id=”photo_id”:”1007371092983199″”][fb_vid id=”1007371092983199″]
[ad_2]

Source