บันได 5 ขั้น
แนวทางการทำงานด้านอุดมศึกษาและวิจัย
รองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
#การประชุมชี้แจงระบบแผนและแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
(2 สิงหาคม 2562)

Source
ปิดเมนู

Reset password

Recover your password
A password will be e-mailed to you.
Back to