📢📢 ประกาศ ขอเชิญชวนอาจารย์/นักวิจัย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 101 ประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา * ผู้เข้าอบรมที่ลงทะเบียน และเข้าอบรมครบทุกหัวข้อ จะได้รับประกาศนียบัตรที่รับรองโดยมหาวิทยาลัยมหิดล และ สกสว. *** อย่ารอช้า รับจำนวนจำกัด *** 📌📌ปิดรับสมัครวันที่ 25 สิงหาคม 2562 ค่าลงทะเบียนสำหรับบุคคลภายนอก 3,000 บาท ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2GDXlcb Source
ปิดเมนู

Reset password

Recover your password
A password will be e-mailed to you.
Back to