การอบรม “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด” เหมาะกับนักวิจัยที่ต้องการขอทุนวิจัยจาก สวก. …

[ad_1]

การอบรม “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด” เหมาะกับนักวิจัยที่ต้องการขอทุนวิจัยจาก สวก. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) …ผู้พิจารณาข้อเสนอมาเป็นวิทยากรเอง สมัครเลยครับ
http://www.arda.or.th/personnel.php


[ad_2]

Source