โครงการ Thailand Research Symposium 2016

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีกำหนดจัดงาน Thailand Research Expo 2015
ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิร์ด กรุงเทพฯ

จึงขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ ร่วมนำเสนอผลงานในกิจกรรม ทั้งภาคบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) ใน 5 กลุ่มเรื่อง ได้แก่
(1.) การวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาอย่างทั่วถึง
(2.) การวิจัยด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ (3.) การวิจัยด้านเทคโนโลยีสีเขียว
(4.) การวิจัยด้านการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
(5.) การวิจัยด้านศิลปะ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ที่สนใจ สามารถส่งผลงานได้ที่ www.researchexpo.nrct.go.th จนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

ข้ามไปยังทูลบาร์