สถาบันวิจัยได้รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

วันพฤหัสบดี ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. #พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร) #ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งประกอบด้วย พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร ดร. ประธานกรรมการ, พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ, ดร., ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์, ผศ.ดร.พลวัฒน์ ชุมสุข และนายธวัชชัย แย้มปิ๋ว กรรมการ โดยมีบุคลากรสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์คอยดูแลและอำนวยบริการ

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

ข้ามไปยังทูลบาร์