ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ครั้งที่ 4/2560

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิที่มาประชุมในวันนี้ ประกอบด้วย พระราชวรเมธี,ดร., พระราชปริยัติกวี,รศ.ดร., รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์, รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม, ดร.อำนาจ บัวศิริ, นายกฤษณ์ธวัช นพนาคีพงศ์, #พระสุธีรัตนบัณฑิต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, ผู้อำนวยการส่วนงานและคณะ ในการนี้มีวาระการประชุมที่สำคัญคือการอนุมัติจบโครงการวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 60 โครงการ การอนุมัติจัดสัมมนาวิจัยนานาชาติครั้งที่ 9 ร่างระเบียบวิชาการรับใช้สังคม การกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรมหาวิทยาลัยในตำแหน่งนักวิจัย  

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

ข้ามไปยังทูลบาร์