ขอเชิญร่วมส่งบทความในงานสัมมนาวิจัยพุทธศาสตร์นานาชาติครั้งที่ 9

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, ศูนย์อาเซียนศึกษา ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญท่านที่สนใจส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย เพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๙ และระดับชาติครั้งที่ ๑ ในหัวข้อ “วัฒนธรรมเชิงพุทธกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Buddhist Culture and Sustainable)” ณ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ เมษายน ๒๕๖๑.  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ibrs2018.com

 

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

ข้ามไปยังทูลบาร์