การประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 “การขับเคลื่อนพลังชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้”

การประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 “การขับเคลื่อนพลังชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้”

วันที่ 25 มกราคม 2562

ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, จังหวัดเชียงราย

Deadline submisson: 20 ตุลาคม 2561

http://socresearch.crru.ac.th/soc/index.php

ข้ามไปยังทูลบาร์