ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ บรรยายพิเศษในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, กรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่รักษาศีล ๕ เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม บรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการจัดการฐานข้อมูลกิจกรรมและการประเมินผลโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์ภาค ๑ (กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ) มีพระเดชพระคุณ พระเทพสุธี เจ้าคณะภาค ๑ วัดชนะสงคราม เป็นประธาน พร้อมด้วยพระเทพปริยัติมุนี รองเจ้าคณะภาค ๑ วัดหงส์รัตนาราม พระธรรมสุธี เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร และเจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑ ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการในครั้งนี้ ณ วัดหงส์รัตนาราม กรุงเทพมหานคร

ที่มา : ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคม วัดสุทธิวราราม

 

ข้ามไปยังทูลบาร์