เปิดรับสมัครรางวัล 2019 TRF-OHEC-Scopus Research Awards สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ และนักวิจัยรุ่นกลาง

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561: เรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0”

านประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง…

Read More
ข้ามไปยังทูลบาร์