ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการจัดทำงานวิจัยที่นี่ :

 สพ.01-แบบฟอร์ม บันทึกส่งข้อเสนอหัวข้อโครงการวิจัย
 สพ.02-แบบฟอร์ม บันทึกส่งขอทำสัญญาวิจัย
สพ.03-แบบฟอร์ม บันทึกส่งก้าวหน้างานวิจัย
สพ.04-แบบฟอร์ม บันทึกส่งก้าวหน้าฉบับแก้ไข
สพ.05-แบบฟอร์ม บันทึกส่งร่างฉบับสมบูรณ์
สพ.06-แบบฟอร์ม บันทึกส่งรายงานวิจัยร่างสมบูรณ์ ฉบับแก้ไข
สพ.07-แบบฟอร์ม บันทึกส่งฉบับสมบูรณ์
สพ.09-MCU RS งานวิจัยใช้ประโยชน์ มจร
สพ.010-แบบฟอร์ม บันทึกส่งรับรองผลงานวิจัย
สพ.011-แบบฟอร์ม บันทึกส่งขยายเวลา

เทมเพลตงานวิจัย
บันทึกข้อความการรับรองผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
แบบขอรับบริการปรึกษาวิจัย

คู่มือพิมพ์งานวิจัย

Leave a reply

ข้ามไปยังทูลบาร์