#แนะนำวิจัยน่าอ่าน(MRA) ________การศึกษาค้นคว้าวิจัยพจนานุกรมพระไตรปิฎกฉบับภาษา…

#แนะนำวิจัยน่าอ่าน(MRA) ________การศึกษาค้นคว้าวิจัยพจนานุกรมพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยเป็นกิจสำคัญยิ่งของชาวพุทธ เพราะถือว่าเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา หรือเป็นความดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนากล่าวคือ ถ้ายังมีการศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎกเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติ พระพุทธศาสนาก็ยังดำรงอยู่ แต่ถ้าไม่มีการศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎก แม้จะมีการปฏิบัติก็จะไม่เป็นไปตามหลักการของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาก็จะไม่ดำรงอยู่คือจะเสื่อมสูญไป #####การวิจัยนี้ ได้ค้นคว้ารวบรวมศัพท์ คัดเลือกศัพท์จากพระไตรปิฎกทั้งในวินัยปิฎก สุตตันตปิฎก และอภิธรรมปิฎก โดยเปิดแต่ละหน้าและค้นหาศัพท์ที่เห็นสมควรและทำบัญชีศัพท์ไว้ และการเขียนนิยามศัพท์ถึง ๘,๕๕๒ ศัพท์ _______งานวิจัยนี้ คงอำนวยให้เกิดความเกื้อกูลต่องานวิชาการ มุ่งหมายให้ผู้ที่จะศึกษาเรียนรู้คำสอนทางพระพุทธศาสนา มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้คำศัพท์ทางพระพุทธศาสนาทั้งเป็นศัพท์ธรรมะ คำศัพท์ภาษาไทยที่มีความหมายเฉพาะ ศัพท์ที่เป็นอสาธารณนาม ที่เป็นชื่อบุคคล สถานที่ สิ่งของเครื่องใช้ ศัพท์ชื่อชาดก ศัพท์ชื่อพระสูตร รวมถึง วิมาน วัตถุ คาถา นิทเทส อปทาน พุทธวงศ์ และจริยาปิฎก #MCU Research Archive (MRA) พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย พระราชปริยัติกวี ดาวโหลดได้ที่่ http://www.mcuir.com/jspui/handle/123456789/283 #สืบค้นงานวิจัยพระพุทธศาสนากับสหวิทยาการเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม Cr.รูปภาพโดย Nuntawit Bri & ถาวรา Source

ถ่ายทอดสดการอบรมการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS…

ถ่ายทอดสดการอบรมการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 Source

พิธีเปิดกิจกรรมการพัฒนาเมืองศิลปเชิงสร้างสรรค์ในเมืองล้านนา

https://youtu.be/3AuEv6solEE กิจกรรมเปิดลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นเวียงบัว ภายใต้แผนงานบูรณาการการพัฒนาเมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์ในล้านนา วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา พิธีเปิดกิจกรรมการพัฒนาเมืองศิลปเชิงสร้างสรรค์ในเมืองล้านนา Source

ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย มจร ทุกท่าน! เข้าร่วมกลุ่มสาธารณะบนเฟซบุ๊กชื่อกลุ่ม “ก…

  ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย มจร ทุกท่าน! เข้าร่วมกลุ่มสาธารณะบนเฟซบุ๊กชื่อกลุ่ม “กิจกรรมการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร” และร่วมโพสต์รูปภาพ ข่าวสารต่าง ๆ ของกิจกรรมการวิจัยที่ท่านลงพื้นที่ ในทุก ๆ กิจกรรมที่ต้องการประชาสัมพันธ์ ในนามนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย https://www.facebook.com/groups/3857834307582334     Source

Clipลงพื้นที่แจกเจลนักเรียน ภายใต้ “โครงการวิจัยการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบสันติสุข (พุทธ คริสต

ประมวลภาพกิจกรรมแจกเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยให้นักเรียนในพื้นที่วิจัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สนับสนุน โดย บริษัท ท้อปเทร็นด์แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด บริษัทฯในเครือสหพัฒน์ฯและโครงการซื่อสัตย์เพื่อชาติ กิจกรรมส่วนหนึ่งในโครงการวิจัย การพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบสันติสุขตามหลักคำสอนทางศาสนา (พุทธ คริสต์ อิสลาม) โดย ผศ.ดร.กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์ และ คณะ สนับสนุนโดย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร. ปีงบประมาณ 2563

ประมวลภาพโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบสันติสุขตามหลักคำสอนทางศาสนา (พุทธ

ประมวลภาพกิจกรรมส่วนหนึ่งในโครงการวิจัย การพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบสันติสุขตามหลักคำสอนทางศาสนา (พุทธ คริสต์ อิสลาม) โดย ผศ.ดร.กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์ และ คณะ สนับสนุนโดย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร. ปีงบประมาณ 2563 ประมวลภาพโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบสันติสุขตามหลักคำสอนทางศาสนา (พุทธ Source