การตรวจรายงานการวิจัยค้าง งปม.61-63 (ออนไลน์)
November 13, 2020
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, มจร Get directions


ลิงก์การประชุมตรวจรายงานการวิจัยค้าง งปม.61-63 (ออนไลน์) | วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 เป็นต้นไป
คลิกที่ลิงก์เพื่อเข้าระบบประชุม -> https://meet.google.com/tng-rygm-dju (รหัสห้อง : tng-rygm-dju)