โครงการอบรม KX (Knowledge Exchange for Innovation)
09:00 October 3, 2022 to 17:00 October 5, 2022
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, มจร Get directions