ฐานข้อมูลผลงานวิจัยดีเด่นและนักวิจัยดีเด่น

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

ดร.ณฤณีย์ ศรีสุข

ตำแหน่ง :

อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ :

สถานที่ทำงาน :

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 662 หมู่ 2
ศาลา
เกาะคา, ลำปาง 52130
Map It

Scroll to Top