ฐานข้อมูลผลงานวิจัยดีเด่นและนักวิจัยดีเด่น

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร

วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ (ศรีระวงษ์), ป.ธ.๙. ,ดร.

ตำแหน่ง :

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ตำแหน่งทางวิชาการ :

สถานที่ทำงาน :

131 หมู่ที่ 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมนครจำปาศรีสมัยทวารวดี /ถนนถีนานนท์
ตำบลคันธารราษฏร์
อำเภอกันทรวิชัย, จังหวัดมหาสารคาม 44150
Map It

Scroll to Top