วิธีการเข้ากลุ่มและตั้งชื่อเพื่อเข้ากลุ่มไลน์ (Open Chat)

ไลน์กลุ่มโครงการลูกไก่รุ่นที่ 13

สำหรับผู้เข้ารับการอบรมเท่านั้น! เพื่อการติดต่อสื่อสารในโครงการ จากประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่น 13

Scroll to Top