การสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1

การส่งเสริมและคุ้มครองวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในโลกไร้พรมแดน

Conference

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

The conference scope including:

  1. Buddhism in Asia: Creative Adaptations to changing political, economic and social contexts
  2. The Application of Buddhist Concepts to Different Ages in Different Societies
  3. Promoting and protecting Borderless and Transnational Buddhism

จัดโดย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย, วิทยาเขตพะเยา, และวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ พุทธสมาคมจีนเมืองฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ศาลากลางจังหวัดเก่า ดอยจำปี ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ดาวน์โหลดเทมเพลตบทความ

บทความวิชาการ

ดาวน์โหลดเทมเพลตบทความวิชาการ

บทความวิจัย

ดาวน์โหลดเทมเพลตบทความวิจัย

บทความภาษาอังกฤษ

เทมเพลตบทความภาษาอังกฤษ

กำหนดการ

ดาวน์โหลดกำหนดการนำเสนอ

สมัครสมาชิก/ส่งบทความ

Our Coffee Fans Speak!

Et proin ultrices pellentesque pretium adipiscing habitant quis pulvinar ornare vitae eu diam ullamcorper condimentum a, semper scelerisque convallis amet molestie interdum leo urna.
Carlos
Id porta volutpat nam ornare aenean commodo sem posuere nec, hendrerit proin sed tempus neque amet.
Julia
Sit lobortis pellentesque risus dui ultricies id scelerisque tellus ipsum, egestas pellentesque vulputate varius pellentesque ut.
Amy
Mollis ornare at risus porta enim pellentesque ornare lectus commodo elementum, amet sagittis in nisi maecenas dignissim elementum orci et non neque mauris ultrices amet dolor porttitor velit dis arcu augue.
Lisa
Imperdiet feugiat interdum nunc eget sit neque sagittis!
Edward

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ติดต่อสอบถาม

082-5623545
097-9942894
bri@mcu.ac.th
Chinese (Traditional)EnglishThai