โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ตำบลฝายแก้ว ได้จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนการจัดทำแผนต่อยอดชุมชนด้วยพลังชุมชน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย … Read more

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ตำบลฝายแก้ว ได้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสารชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มาและเชื้อราบิวเวอเรีย

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย … Read more

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ตำบลฝายแก้ว วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ จัดโครงการอบรมตลาดดิจิทัล

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบ … Read more

กิจกรรมเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของการท่องเที่ยวของสถาบันการศึกษาในพื้นที่บ้านคั้งถี่ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยา … Read more

โครงการฝึกอบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบชุมชน บ้านปัวชัย

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย … Read more

ลงพื้นที่ทำกิจกรรมที่2 (กิจกรรมเชิงรับ) รวมพลังวัควีน หยึดเชื้อเพื่อชาติ

เมื่อ 27 พฤษภาคม 64 เวลา 09.00 – 11.30 น. เจ้าหน้ … Read more

ลงพื้นที่ทำกิจกรรมที่1 (กิจกรรมเชิงรุก) รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน

เมื่อ 25 พฤษภาคม 64 เวลา 09.00 – 12.30 น. อาจารย์ … Read more

เข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้นำชุมชนบ้านคั้งถี่และคณะกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่พัฒนาทักษะอาชีพใหม่ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย

วันนี้ที่ 23 พฤษภาคม 2564 นำโดย ผศ.เชษฐ์ นิมมาทพัฒน์ ผศ … Read more

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเร่งด่วน  U2T Covid-19 week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด

วันที่ 22 พฤษภาคม 2564  ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจก … Read more

กลุ่มส่งเสริมอาชีพนำเสนอผลิตภัณฑ์ต้นแบบและกำหนดการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจักสานของบ้านปัวชัย

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. เจ้า … Read more