ลงพื้นที่ทำกิจกรรมที่1 (กิจกรรมเชิงรุก) รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน

เมื่อ 25 พฤษภาคม 64 เวลา 09.00 – 12.30 น. อาจารย์พี่เลี้ยง , เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขอบต.ฝายแก้ว , เจ้าหน้าที่พัฒนาทักษะ เจ้าหน้าที่ รพสต. ตำบลฝายแก้ว , เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองน่าน อาชีพใหม่และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ลงพื้นที่ทำกิจกรรมที่1 (กิจกรรมเชิงรุก) รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน ประกอบด้วย 3 step step 1 คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย กำจัดเชื้อ ขจัดภัยโควิด step 2 สร้างSAFE ZONE เขตปลอดภัย ห่างไกลโควิด step 3 จัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อมกับสถานการณ์โควิด-19 ณ วัดทุ่งน้อย ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งน้อย ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน