ลงพื้นที่ทำกิจกรรมที่2 (กิจกรรมเชิงรับ) รวมพลังวัควีน หยึดเชื้อเพื่อชาติ

เมื่อ 27 พฤษภาคม 64 เวลา 09.00 – 11.30 น. เจ้าหน้าที่พัฒนาทักษะ อาชีพใหม่ ทีม1ตำบล 1มหาลัย ได้ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขอบต.ฝายแก้ว , เจ้าหน้าที่ รพสต. ตำบลบุปผาราม ,อสม.บ้านท่าล้อ ลงพื้นที่ทำกิจกรรมที่2 (กิจกรรมเชิงรับ) รวมพลังวัควีน หยึดเชื้อเพื่อชาติ ลดการระบาดโควิด-19 ณ บ้านท่าล้อ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ะบาดโควิด-19 ณ บ้านท่าล้อ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน