กิจกรรมสร้างยิ้ม ปันสุขและการจัดการภูมิปัญญาผู้สูงวัย ณ ที่ทำการชมรมผู้สูงอายุบ้านหมน วันที่ 06 เมษายน 2564