โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัถกรรมปูนปั้น

โครงกาโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัถกรรมปูนปั้น วันเสาร์ที่ 26 มิ.ย 64 ณ ศาลาชุมชนบ้านตะตึงไถง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ พิธีเปิดโครงการโดย นายสุพจน์ ประเทืองเศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง ประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ชาวบ้าน และทีมงาน(๑ ต ๑ ม) มจร.สุรินทร์รฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัถกรรมปูนปั้น