โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานเชือกมัดฟาง

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานเชือกมัดฟาง วันอาทิตย์ที่ 27 มิ.ย 64 ณ ศาลาชุมชนบ้านปรือเกรียน ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ พิธีเปิดโครงการโดย นายพุธติ วรรณูปถัมภ์ กำนันตำบลนอกเมือง ประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ชาวบ้าน และทีมงาน(๑ ต ๑ ม) มจร.สุรินทร์