โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ถุงหอม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ถุงหอม วันจันทร์ที่ 28 มิ.ย 64 ณ ศาลาชุมชนบ้านโคกกระเพอ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ พิธีเปิดโครงการโดย นายวิชา กอแก้ว ผอ.รพสต.ตำบลนอกเมือง ประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ชาวบ้าน และทีมงาน(๑ ต ๑ ม) มจร.สุรินทร์