โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

กิจกรรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมและชมแหล่งท่องเที่ยว ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ประธานพิธีเปิดกิจกรรมโดย นางจันทรา เรืองสวัส ผญ.บ้านปรือเกียน หมู่ 4 ต.นอกเมือง พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ชาวบ้าน คณะกรรมการ(รศ.ดร.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์ ) และทีมงาน(1 ต 1 ม ) มจร.สุรินทร์