ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเร่งด่วน  U2T Covid-19 week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด

วันที่ 22 พฤษภาคม 2564  ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเร่งด่วน  U2T Covid-19 week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด “รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชนด้วย 3 Step
-Step ที่ 1 คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย กําจัดเชื้อ ขจัดภัยโควิด
-Step ที่ 2 สร้าง Safe Zone เขตปลอดภัย ห่างไกลโควิด
-Step ที่ 3 จัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อม กับสถานการณ์โควิด-19

U2T รวมพลัง ปกป้องชีวิต พิชิตภัย COVID 19 ด้วยวัคซีน
ฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกาย

#U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี