เข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้นำชุมชนบ้านคั้งถี่และคณะกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่พัฒนาทักษะอาชีพใหม่ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย

วันนี้ที่ 23 พฤษภาคม 2564 นำโดย ผศ.เชษฐ์ นิมมาทพัฒน์
ผศ.สมคิด นันต๊ะ คุณอรพินท์ อินวงค์ คุณศุภกิจ เขื่อนเพ็ชร เข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้นำชุมชนบ้านคั้งถี่และคณะกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่พัฒนาทักษะอาชีพใหม่ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย กลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลฝายแก้วเพื่อหารือในแผนการดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านคั้งถี่(จิบแฟ แลคั้ง@คั้งถี่)ณ ศาลารวมใจบ้านคั้งถี่ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน