วันที่ 18 กรกฎาคม 62 พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ให้กับอาจารย์สายวิชาการที่ได้รับการบรรจุใหม่ ของมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีจำนวนประมาณ 20 ท่านพระจอมเกล้าธนบุรีมุ่งมั่นเสริมสร้างไอเดียให้กับอาจารย์ใหม่และหลอมรวมบุคลากรให้เป็นหนึ่งเดียวสิ่งที่เขาสนใจนอกจากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วยังสนใจมิติของจิตวิญญาณพระพุทธศาสนาเพื่อการบูรณาการการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์Source
ปิดเมนู

Reset password

Recover your password
A password will be e-mailed to you.
Back to