ประกาศ!!! รับสมัครอาจารย์/นักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่น…

[ad_1]

📢ประกาศ!!! รับสมัครอาจารย์/นักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Muti Mentoring System” ปี 2 กลุ่ม MMS – งานวิจัยพื้นฐานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น[ad_2]

Source