ระบบรับข้อเสนองานวิจัย

เสนอโครงร่างงานวิจัย

คลิกเพื่อเสนอ

ข้อเสนองานวิจัยที่ส่งแล้ว

คลิกเพื่อตรวจสอบ

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ติดต่อเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

  • ข้อมูลข้อเสนองานวิจัย

  • ชื่อโครงการวิจัยย่อยชื่อ-นามสกุล หัวหน้าโครงการงบประมาณ 
  • สามารถอัปโหลดหลายไฟล์ได้ (รวมทั้งแผน/หรือแยกรายย่อยแต่ละโครงการก็ได้)/(.doc,.pdf.zip.rar)
    Drop files here or
    Accepted file types: doc, docx, pdf, zip, rar.

นายบดินทร์ภัทร์ สายบุตร | ผู้ดูแลข้อมูล