สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

BRI ONE STOP SERVICE

ระบบติดตามเอกสาร

หนังสือสารบรรณงานวิจัย

ระบบผลงานวิจัยดีเด่น

ฐานข้อมูลผลงานวิจัยดีเด่น/นักวิจัยดีเด่น

ระบบจริยธรรมการวิจัย

ติดตามความคืบหน้าเอกสาร

ระบบยื่นข้อเสนองานวิจัย

เพื่อพิจารณาก่อนนำส่ง NRIIS

ระบบใบรับรองงานวิจัย

ระบบติดตามใบรับรองงานวิจัย

ระบบเผยแพร่วิดีโอวิจัย

นักวิจัยส่งลิงก์วิดีโอผลงานวิจัย

ระบบสัมมนาวิชาการ

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์/บทความ
วิดีโอผลงานวิจัย

ปฏิทินกิจกรรม
โครงการอบรม KX (Knowledge Exchange for Innovation)
21/09/2022 – 23/09/2022
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ , มจร
ตรวจสอบรายงานการวิจัย
09/08/2022
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ , มจร
รับฟังข้อเสนอแนะการพัฒนาโครงการวิจัย SF66/FF67
29/07/2022
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ , มจร
ประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
25/07/2022
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ , มจร
ประชุมคณะอนุกรรมการ U2T for BCG
18/07/2022
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ , มจร