สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

BRI ONE STOP SERVICE

ระบบติดตามเอกสาร

หนังสือสารบรรณงานวิจัย

ระบบผลงานวิจัยดีเด่น

ฐานข้อมูลผลงานวิจัยดีเด่น/นักวิจัยดีเด่น

ระบบจริยธรรมการวิจัย

ติดตามความคืบหน้าเอกสาร

ระบบยื่นข้อเสนองานวิจัย

เพื่อพิจารณาก่อนนำส่ง NRIIS

ระบบใบรับรองงานวิจัย

ระบบติดตามใบรับรองงานวิจัย

ระบบเผยแพร่วิดีโอวิจัย

นักวิจัยส่งลิงก์วิดีโอผลงานวิจัย

ระบบสัมมนาวิชาการ

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์/บทความ
วิดีโอผลงานวิจัย

ปฏิทินกิจกรรม
ตรวจสอบรายงานการวิจัย 65 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ , มจร
ประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
28/11/2022
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ , มจร
ตรวจสอบรายงานการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ , มจร
กำหนดทำสัญญาวิจัยประจำปีงบประมาณ 2566 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ , มจร