สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

BRI ONE STOP SERVICE

ระบบติดตามเอกสาร

หนังสือสารบรรณงานวิจัย

ระบบผลงานวิจัยดีเด่น

ฐานข้อมูลผลงานวิจัยดีเด่น/นักวิจัยดีเด่น

ระบบจริยธรรมการวิจัย

ติดตามความคืบหน้าเอกสาร

ระบบยื่นข้อเสนองานวิจัย

เพื่อพิจารณาก่อนนำส่ง NRIIS

ระบบใบรับรองงานวิจัย

ระบบติดตามใบรับรองงานวิจัย

ระบบเผยแพร่วิดีโอวิจัย

นักวิจัยส่งลิงก์วิดีโอผลงานวิจัย

ระบบสัมมนาวิชาการ

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์/บทความ
วิดีโอผลงานวิจัย

ปฏิทินกิจกรรม
โครงการอบรม KX (Knowledge Exchange for Innovation)
03/10/2022 – 05/10/2022
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ , มจร
ตรวจวิจารณ์ข้อโครงการวิจัย
19/09/2022 – 20/09/2022
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ , มจร
ตรวจวิจารณ์ข้อโครงการวิจัย
13/09/2022 – 14/09/2022
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ , มจร
ตรวจสอบรายงานการวิจัย
13/09/2022 – 14/09/2022
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ , มจร