คู่มือการใช้งาน

2.1 คลิกเมนู เข้าสู่ระบบ
2.2 ใส่รหัสประจำตัวประชาชน (Username) และเบอร์โทรศัพท์ (Password)
2.3 คลิกปุ่ม Login

*ก่อนเข้าสู่ระบบได้ นักวิจัยต้องยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยในหน้าหลักก่อนเพราะการเข้าสู่ระบบจะอาศัยข้อมูลเลขบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์ของท่าน

 

 2.1 ดาวน์โหลดเทมเพลต และจัดทำโครงการวิจัยของท่านเอง
2.2 คลิกเมนู ยื่นข้อเสนอวิจัย ท่านสามารถกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มในระบบตามจริง
2.3 อัปโหลดไฟล์ ข้อเสนอวิจัย ของท่าน
2.4 คลิกปุ่ม ส่งข้อมูล

3.1 เข้าระบบก่อน
3.2 ไปที่เมนู ข้อเสนอวิจัยของฉัน
3.3 คลิกเข้าไปที่รายการข้อเสนอ (ที่เคยเสนอ Concept Paper ไว้ )


3.4 ที่แถวสุดท้ายของข้อมูล คลิกเพื่อเข้าสู่หน้าแก้ไขข้อมูล 


3.5 ที่หัวข้ออัปโหลดไฟล์ข้อเสนองานวิจัยให้นักวิจัยอัปโหลดไฟล์ Full Paper (ที่ผ่านการปรับปรุงพิจารณาแล้ว) ของท่านเข้าไป
3.6 คลิกปุ่ม Update

*คลิกปุ่มกากบาทสีแดง เพื่อลบไฟล์เดิม และอัปโหลดไฟล์ใหม่เข้าไปแทนที่ได้

ทำเหมือนกับหัวข้อที่ 3 ทุกประการ แก้ไขข้อมูลได้ตามที่แบบฟอร์มปรากฏ

5.1 ให้ยื่นข้อเสนองานวิจัยโครงการแรกก่อน
5.2 จากนั้น ให้เข้าสู่ระบบด้วยรหัส ปชช. = Username  เบอร์โทรศัพท์ = Password | ที่เคยใส่ข้อมูลไว้กับหัวข้อวิจัยแรก
5.3 ภายหลังเข้าสู่ระบบ ให้ท่านลองเข้าไปที่เมนู ข้อเสนอวิจัยของฉัน ท่านจะพบรายการข้อเสนอวิจัยที่เคยลงไว้
5.4 หากต้องการเพิ่มข้อเสนอวิจัยอีก ให้คลิกที่เมนู ยื่นข้อเสนองานวิจัย และดำเนินการตามแบบฟอร์ม