ตรวจสอบรายการสถานภาพงานวิจัย

ปีงบส่วนงานชื่อหัวหน้าหน้าแผน/โครงการ1234567
ปีงบส่วนงานชื่อหัวหน้าหน้าแผน/โครงการ1234567