• พระราชปวราจารย์, รศ.ดร
  พ.ศ. 2522 - 2532
 • พระมหาวิเชาว์ ปญฺญาวชิโร
  พ.ศ. 2533 - 2535
 • พระเมธีรัตนดิลก, ดร.
  พ.ศ. 2536 - 2541
 • พระมหาเจิม สุวโจ, ดร.
  พ.ศ. 2542 - 2546
 • พระโสภณวชิราภรณ์, ดร.
  พ.ศ. 2546 - 2554
 • พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.
  พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน
ปิดเมนู

Reset password

Recover your password
A password will be e-mailed to you.
Back to