ขอเชิญร่วมงาน สานศิลป์ ถิ่นล้านนา (หละปูน) วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน