กรอบการประกาศทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ

#ทุนวิจััย Source

ปิดความเห็น บน กรอบการประกาศทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ

ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2

ตามที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาต…

ปิดความเห็น บน ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : 1…

ปิดความเห็น บน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1)

ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

          สำนักงานการวิจัยแห่ง…

ปิดความเห็น บน ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

ทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Research Network: IRN)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย…

ปิดความเห็น บน ทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Research Network: IRN)
ปิดเมนู

Reset password

Recover your password
A password will be e-mailed to you.
Back to