คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ต่อรัฐสภา วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 – สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

#คำแถลงนโยบายของรัฐบาล เพื่อเป…

ปิดความเห็น บน คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ต่อรัฐสภา วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 – สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

คู่มือการใช้งานระบบ NRMSในการเสนอขอทุนวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (ฉบับย่อ) สำหรับนักวิจัย

ปิดความเห็น บน คู่มือการใช้งานระบบ NRMSในการเสนอขอทุนวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (ฉบับย่อ) สำหรับนักวิจัย

วันที่ 18 กรกฎาคม 62 พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเ…

วันที่ 18 กรกฎาคม 62 พระสุธีรั…

ปิดความเห็น บน วันที่ 18 กรกฎาคม 62 พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเ…

ประกาศ!!! รับสมัครอาจารย์/นักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่น…

📢ประกาศ!!! รับสมัครอาจ…

ปิดความเห็น บน ประกาศ!!! รับสมัครอาจารย์/นักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่น…