มจร.อันดับที่ 2 ของโลก มหาวิทยาลัยด้านพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 27 ส.ค. พระสุธีรัตนบัณฑิต…

มจร.อันดับที่ 2 ของโลก มหาวิทยาลัยด้านพระพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 27 ส.ค. พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร) เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม ในฐานะผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) กล่าวว่า เว็บไซต์ www.4icu.org หรือ UniRank ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้านพระพุทธศาสนาประจำปี 2018 หรือ พ.ศ.2561 ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมจร.ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับ 2 ของโลก เป็นรองเพียง มหาวิทยาลัยเรียวโกกุ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น โดยมีมหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนาจากทั่วโลกรวม 62 แห่ง ได้รับการจัดอันดับในครั้งนี้ ซึ่งจะมีการนำมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนในวิชาด้านพระพุทธศาสนาจนได้รับการยอมรับ เข้ามาร่วมจัดอันดับในครั้งนี้ด้วย ซึ่งในส่วนของประเทศไทยพบว่า ได้รับการจัดอันดับอีก 3 แห่ง คือ อันดับที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อันดับที่ 28 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และอันดับที่ 34 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นอกจากนี้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยประจำปี 2019 หรือพ.ศ.2562 ของเว็บไซต์ดังกล่าว ประยังพบด้วยว่ามจร. ได้รับการจัดอันดัับให้อยู่ที่ 17 ขยับขึ้นจากปี 2018หรือ พ.ศ.2561 ซึ่งอยู่ที่อันดับ 35

พระสุธีรัตนบัณฑิต กล่าวต่อไปว่า การที่มจร.ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยด้านพระพุทธศาสนาอันดับ 2 ของโลก เพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมามจร.มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติตั้งแต่ระดับปริญญาตรี โท และเอกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมีนิสิตนานาชาติเข้ามาศึกษาต่อมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศ และมีการตีพิมพ์วารสารทางวิชาการมาแล้วมากกว่า 20 ฉบับ จึงทำให้ได้รับความสนใจ และยอมรับในระบบการจัดการศึกษาด้านพระพุทธศาสนา ทำให้มีชาวต่างชาติเข้ามาศึกษาต่อที่มจร.เป็นจำนวนมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

ผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร. กล่าวด้วยว่า สำหรับเว็บไซต์ www.4icu.org หรือ UniRank เป็นการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยชื่อดังที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก มีสำนักงานอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย โดยจะดำเนินการจัดอันดับความนิยจากการเข้าชมเว็บไซต์มหาวิทยาลัยจากทั่วโลก เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในแบบ Web Popularity ทั้งนี้ UniRank ได้เริ่มทำการจัดอันดับมาตั้งแต่เดือนค.ศ.2005 หรือพ.ศ.2548 โดยจะมีรายงานปีละ 2 ครั้ง คือเดือนม.ค.และเดือนก.ค. ซึ่งจุดประสงค์ในการจัดอันดับเพื่อจัดอันดับความนิยมของมหาวิทยาลัยไทยและมหาวิทยาลัยนานาชาติในทั่วโลก ที่ได้รับความนิยมในการเข้าชมเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ความไว้วางใจ การเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการช่วยให้นักศึกษาจากนานาชาติสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ครบถ้วน นอกจากนี้เว็บไซต์ที่จะถูกนำมาจัดอันนั้นจะต้องเป็นเว็บไซต์ที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และมีการอัพเดทข้อมูลข่าวสารโดยตลอด

#At_HeaR #ข่าวจริงเข้าหู #มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Source