ประกาศ ขยายเวลาการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยปี 2563 (รอบที่ 2 และรอบ 3) ถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่ 30 กั…

📢ประกาศ ขยายเวลาการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยปี 2563 (รอบที่ 2 และรอบ 3) ถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่ 30 กันยายน 2562 ค่ะ 👇 https://www.nrms.go.th
Source