สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563 (ทุนบุคคลท…

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) จำนวน 5 ประเภททุน รวมกว่า 307 ทุน รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้ – 27 ธันวาคม 2562
ที่เว็บไซต์ www.ocsc.go.th/scholarship, http://scholar.ocsc.go.th
Source