รับชม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาฯ เยี่ยมชม มจร


ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม พร้อมคณะ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันจันทร์ ที่ 6 มกราคม 2563 ถ่ายทอดสดโดย : MCU TV-CHANNEL
Source