รับชม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาฯ เยี่ยมชม มจร

[ad_1]

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม พร้อมคณะ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันจันทร์ ที่ 6 มกราคม 2563 ถ่ายทอดสดโดย : MCU TV-CHANNEL

[fb_vid id=”photo_id”:”1007371092983199″”][fb_vid id=”1007371092983199″]
[ad_2]

Source